Klim Brokers - wyjątkowi w ubezpieczeniach

Polityka jakości

MISJA

Misją Klim Brokers jest poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań ubezpieczeniowych zapewniających Klientom bezpieczeństwo i właściwą ochronę.

Naszą misję realizujemy poprzez:

PARTNERSTWO

Broker działa wyłącznie w interesie i na rzecz podmiotu poszukującego ochrony, a nie towarzystwa ubezpieczeń. Profesja brokera jest regulowana Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym, która stawia nasz zawód w sferze zaufania publicznego. Broker jest niezależnym doradcą. Etyka, lojalność i obiektywizm są do tego zawodu przypisane prawnie. Podstawą skuteczności brokera jest trafna analiza ryzyk związanych z działalnością klientów oraz precyzyjna orientacja w usługach oferowanych przez zakłady ubezpieczeń.

PROFESJONALIZM

Jednym z głównych zadań brokera jest poprawienie jakości ochrony ubezpieczeniowej. Działania nasze zmierzają do indywidualnego dostosowania ochrony ubezpieczeniowej poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów rozszerzających odpowiedzialność Ubezpieczycieli wynikającą z ogólnych warunków ubezpieczenia. Ponadto wyniki identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ryzyka optymalizują zakres ubezpieczenia dopasowując go do indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych.

SKUTECZNOŚĆ

Naszym celem jest obniżenie bezpośrednich kosztów ubezpieczenia Klienta dzięki możliwości wynegocjowania niższej składki ubezpieczeniowej przez brokera bądź lepsza ochrona przy niezmienionych kosztach. Dzięki nadzorowi ze strony Brokera zapewniona jest też szybsza i rzetelniejsza likwidacja szkód.

WIARYGODNOŚĆ

Wymogi stawiane brokerowi przez przepisy prawa obligują go do biegłej znajomości rynku ubezpieczeniowego, przepisów prawa ubezpieczeniowego, konstrukcji ubezpieczeń, zasad odpowiedzialności czy wreszcie kondycji finansowej firm ubezpieczeniowych.

Klim Brokers posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z wysoką sumą ubezpieczenia, co stanowi dla klienta dodatkową gwarancję bezpieczeństwa korzystania z naszych usług.

W przypadku wyboru nieodpowiedniego dla Klienta ubezpieczenia, nietrafną ocenę ryzyka czy błędną rekomendację Ubezpieczyciela klient miałby prawo zrealizować roszczenie wobec brokera o naprawę szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej brokera.

Naszą wiarygodność potwierdza różnorodne grono obsługiwanych Klientów, z którymi łączy nas wieloletnia współpraca.

NOWOCZESNOŚĆ

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz maksymalnego zadowolenia Klientów wykorzystujemy zaawansowane, autorskie systemy informatyczne oraz współpracujemy z doświadczonymi specjalistami IT.

Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań oraz do ciągłego doskonalenia skuteczności naszego systemu zarządzania jakością.

Niniejsza Polityka została zaakceptowana przez Zarząd Spółki oraz zakomunikowana pracownikom, którzy zostali zobligowani do jej stosowania.

Zapytaj o ofertę

Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania jakie masz. Pomożemy dobrać ofertę ubezpieczeniową do rodzaju prowadzonej przez Ciebie dzialalności.

ZADZWOŃ TERAZ

Zostaw numer

Skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.