Klim Brokers - wyjątkowi w ubezpieczeniach

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

Podstawowe dane brokera ubezpieczeniowego

Klim Brokers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Pionierów 8 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000264729, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł, REGON: 080137538, NIP: 599-29-89-613, zezwolenie KNF nr 1467/07.

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru

Dane Brokera można sprawdzić w rejestrze brokerów publikowanym na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl poprzez:

  1. skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
  2. uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
  3. skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego – Rejestr Brokerów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/.

Aby dokonać sprawdzenia wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych należy:

  • Zaznaczyć klucz “polski” a następnie kliknąć napis: “Rejestr brokerów”
  • Zaznaczyć klucze: “Ubezpieczeniowy” oraz “Podmiot gospodarczy”
  • Wpisać: “Klim Brokers” w pole: “Nazwa:”
  • Wpisać: “1467/07” w pole: “Numer zezwolenia:” a następnie kliknąć napis: “Wyślij zapytanie”

Wynagrodzenie dystrybutora

Wynagrodzeniem za obsługę brokera jest kurtaż brokerski uwzględniony w kwocie zainkasowanej składki ubezpieczeniowej wypłacany przezzakład ubezpieczeniowy.

Procedura reklamacyjna

Reklamacja może być złożona:

  • w formie pisemnej
  • osobiście w siedzibie Klim Brokers Sp. z o.o.
  • w formie elektronicznej pod adresem klim@klimbrokers.pl

Akcje i udziały w zakładach ubezpieczeń

Klim Brokers Sp. z o.o. nie posiada akcji ani udziałów w zakładach ubezpieczeń.

Zapytaj o ofertę

Masz pytania? Szukasz odpowiedzi? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie pytania jakie masz. Pomożemy dobrać ofertę ubezpieczeniową do rodzaju prowadzonej przez Ciebie dzialalności.

ZADZWOŃ TERAZ

Zostaw numer

Skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.